කාන්තා නියෝජනය 25%ක් කිරීමෙන් ගැටලුවක්: පනතේ සංශෝධනයක් ඕනෑ | දිනමිණ

කාන්තා නියෝජනය 25%ක් කිරීමෙන් ගැටලුවක්: පනතේ සංශෝධනයක් ඕනෑ

අනුර ප්‍රේමලාල්

නව පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රමය අනුව කාන්තා නියෝජනය 25%ක් ඇති කරමින් ඇතැම් පළාත් පාලන ආයතන වෙත සභිකයින් පත් කිරීම ගැටලුවක් වී තිබේ.එ බැවින් ඊට අදාළ පනතේ සංශෝධන ඇති කරන ලෙස බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්‍ ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු ඒ මහතා....'දැනට තියෙන පළාත්පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ නීතිය අනුව සෑම පළාත් පාලන අයාතනයකම අනිවර්ය 25%ක කාන්තා නියෝජනය සාක්ෂාත් කළ යුතු බව පවසා තියෙනවා. එය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියවලියක්ද පැහැදිලි කර තියෙනවා. එම ක්‍රියාවලියේ සඳහන් කරුණු අනුව සමහර පක්ෂවලට බලපෑම් කරන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා කන්තා සභිකයින් පත්කරන්න කියලා.

උදාහරණයක් ලෙස පක්ෂයක් 20%ට අඩුව ඡන්දය ගත් අවස්ථාවක දෙදෙනකු හෝ ඊට අඩුවෙන් සභිකයින් පත්වු අවස්ථාවක.

ඒ වගේමයම් කිසි පක්ෂයක් කණ්ඩායමක් කොට්ඨාසවල සියල්ල දිනාගෙන කාන්තා නියෝජනයක් පත් කරන්න නොහැකි අවස්ථාවක එවැනි සභාවක කාන්තා ‍නියෝජනය දෙන්න ගියාම අනෙක් පක්ෂවලට ඒ කාන්තා නියෝජනයේ සංඛ්‍යාවේ බර උසුලන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක අසාධාරණයක් ලෙස කොමිසම දකිනවා.

මේ සඳහා නීති සංශෝධනයක් ලබාගත යුතුවෙන බව අදාළ බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර මේ ගැටලුව ඇති පළාත් පාලන ආයතන හැටක් පමණ ඇතැයිද මේ සම්බන්ධව තවත් තිබෙන ප්‍රායෝගික ගැටලු සම්බන්ධන දේශපාලන පක්ෂ සමගද සාකච්ඡා කරන බව පැවසීය. 


නව අදහස දක්වන්න