එජාපයේ පසුබෑමට හේතු සොයා සති 2ක් ඇතුළත අගමැතිට වාර්තාවක් | දිනමිණ

එජාපයේ පසුබෑමට හේතු සොයා සති 2ක් ඇතුළත අගමැතිට වාර්තාවක්

ශිරෝමි අබයසිංහ

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී පසුබෑමට ලක් වීමට හේතු වූ කරුණු සොයා බලා ඒ පිළිබඳව ගත යුතු පියවර නිශ්චිත ලෙස හඳුනා ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය කටයුතු කරයි.

ප්‍රධාන වශයෙන් ග්‍රාමීය ජනතාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැර වෙනත් බලවේග වෙනුවෙන් ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට හේතු වු කරුණු මොනවාදැයි යන්න මෙහිදි විශේෂ අවධානයට යොමු කෙරේ.පළාත් පාලන මැතිවර‍ණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජන්ද ප්‍රතිශතය අඩු විමට බලපෑ හේතු සමහරක් වශයෙන් පොහොර ප්‍රශ්නය, ජිවන වියදම,විරැකියාව, වී මිලදි ගැනීමේ අඩුපාඩු පිළිබඳ පක්ෂය මේ වන විටත් පුළුල් අවධානය යොමු කර තිබේ.

 ඊට අමතරව වංචා දූෂණවලට සම්බන්ධ අයට එරෙහි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සිදු වු ප්‍රමාදය ගැන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

ඉහත සියලු කරුණු ගැන අවධානය යොමු කිරීමෙන් පසු පක්ෂයේ ජන්ද ප්‍රතිශතය අඩු විමට බලපෑ සියලු කරුණු සති දෙකක් ඇතුළත අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට යොමු කිරීමට නියමිතය. 


නව අදහස දක්වන්න