ලේක්හවුස් බලන්න ඇවිත් | දිනමිණ

ලේක්හවුස් බලන්න ඇවිත්

අධ්‍යාපන චාරිකාවක් සඳහා කොළඹට පැමිණි කොස්වත්ත දොඩන්ගොඩ බප/කළු/ජනාධිපති විද්‍යාලයේ සිසු දරු දැරියන් පිරිසක් ලේක්හවුස් ආයතනය නැරඹීමට පැමිණි අතර ආයතනය ඉදිරිපිටදී ගුරු මහත්ම මහත්මීන් සමඟ සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරු. ඡායාරූපය - චමින්ද නිරෝෂණ

නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...