ඌරුබොක්ක පොලිස් නිල නිවෙස් අලුත්වැඩියාවට | දිනමිණ

ඌරුබොක්ක පොලිස් නිල නිවෙස් අලුත්වැඩියාවට

ඌරුබොක්ක පොලිස් ස්ථානය ආරම්භ කර වසර 33 කට පසුව සියලුම නිලධාරින්ගේ නිල නිවාස අලුත් වැඩියාකිරීම සඳහා රුපියල් එක්කෝටි විසිහත්ලක්ෂ පනස්හයදහස් නවසිය හෑත්තෑ අටක (12756978) මුදලක් නීතිය හා සාමය පිළිබඳව අමාත්‍යංශයෙන් ලබා දී ඇත.

මෙම ගොඩනැගිලි වල වහල දිරාගොස් වැසි දිනවල වැසි ජලය වැටී සිවිලිං දිරාපත්වී මිනිස් වාසයට නුසුදුසු තත්වයට පත්වෙමින් තිබූ අතර ඉතා අපහසුවෙන් නිලධාරින් සිය රාජකාරි කටයුතු සිදුකරගෙන ගියේය.

මේ හේතුව නිසා ඌරුබොක්ක පොලිස් ස්ථානයේ ප්‍රධාන පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල හැර සියලුම ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරීමට වසර 33 කට පසුව මෙම මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබාදී ඇත. ස්ථානාධිපති නිල නිවාසය,තනිකඩ බව නිවාසය සහ පොලිස් සැරයන්වරුන්ගේ බට නිවාසය,කාන්තා පොලිස් නිලධාරින්ගේ නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා මෙම මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දි තිබුණි.

එම ගොඩනැගිලි වල වහල අලුතින් දැව යොදා දිරා පත්වෙමින් තිබූ උළු ඉවත්කර වහලට ෂීට් යොදා සම්පූර්ණයෙන්ම නැවත ඉදිකර ඇත.ඊට අමතරව බිම ටයිල් කර සිවිලිමට අලුතින්ම දැව සහ සිවිලිං ෂීට් යොදා සකස් කර ඇති අතර නානකාමර අලුතින්ම ඉදිකර එයට සනීපාරක්ෂක උපකරණ සවිකර මෙම ගොඩනැගිලි නවීකරණය කර අලුත්වැඩියා කටයුතු කර ඇත.මීට අමතරව මහජන වැසිකිළි සහ නිලධාරින් නිලධාරිනියන් සඳහා පිටත වැසිකිළි පද්ධති දෙකක් ඉදිකර ඇත.

නිලධාරින්ගේ විවාහක නිල නිවාස තුනක් අලුත්වැඩියා කර ඇති අතර මෙම ගොඩනැගිලි වසර 33 කින් කිසිදු අලුත්වැඩියාවක් සිදුකර නොතිබූ අතර ඇතැම් නිල නිවාස වාසයට නුසුදුසු තත්වයේ පැවැති අතර එම සියලු නිල නිවාස අලුත්වැඩියාවන් අවසන් කර නවීකරණ කර නිලධාරින්ගේ පරිහරණයට ලබා දී තිබේ.

ඌරුබොක්ක පොලීසියේ සියලුම ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරීමට සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඇති කිරීම සඳහා නීතිය හා සාමය පිළිබඳව අමාත්‍යංශයෙන් මේ සඳහා මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දී ඇති අතර නීතිය හා සාමය පිළිබදව සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අැමැති සාගල රත්නායක මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දී තිබුණි.

.පොලීසියට තිබෙන ප්‍රධාන පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල වසර ගණනාවකින් කිසිදු අලුත්වැඩියාවක් සිදු නොකිරීම හේතුවෙන් ගොඩනැගිල්ලේ වහල දිරාපත්ව ඇති අතර වහලට යොදා තිබෙන උළු පවා මේ වනවිට දිරාපත් වෙමින් පවතින බැවින් සුළු වැස්සකදී පවා තැනින් තැන වැසි ජලය කාන්දු වීම නිසා විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා පොලීසියට පැමිණෙන මහජනතාව දැඩි අපහසුතාවයකට පත්වේ.

මෙම තත්වය හේතුවෙන් වැසි දිනවලදී පැමිණිලි විභාග කිරීමට මෙන්ම වෙනත් අවශ්‍යතාවයන් සඳහා පැමිණෙන ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයකට පත්වන අතරම පොලිස් නිලධාරින්ද මේ නිසා අපහසුතාවයට පත්වේ.

පොලීසියට පැමිණෙන මහජනතාව ඉල්ලා සිටින්නේ අනෙක් ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරීමට රජය කටයුතු කළ ආකාරයෙන්ම ප්‍රධාන පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලද ඉතා ඉක්මනින් අලුත් වැඩියාවන් සිදු කරන ලෙසටයි.

විවාහක නිලධාරින්ට මෙන්ම කාන්තා පොලිස් නිලධාරීන්ට වෙන්කර තිබූ ගොඩනැගිලි ඉදිකළ පසු කිසිදු අලුත්වැඩියාවක් සිදු නොකිරීම නිසා එම ගොඩනැගිලි ද භාවිතා කිරීමට නොහැකි තත්වයකට පත්ව තිබුණු බවත් මේ හේතුව නිසා නේවාසිකව සිටී නිලධාරින්ට පොලීසිය තුළ සිටීමට සිදුවූයේ ඉතා අපහසුවෙන්ය.

ඌරුබොක්ක විශේෂ
ඒ.පී දයාචන්ද්‍ර


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...