වැසිකිළියට යන පාර වසා ඇත | දිනමිණ

වැසිකිළියට යන පාර වසා ඇත

ජා-ඇල නගර සභා ගොඩනැගිල්ලේ පොදු වැසිකිළිය නිසි පරිදි නඩත්තු නොකිරීම හේතුවෙන් ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි මට්ටමට පත්වී ඇත. බොහෝ කලෙක සිට මෙම වැසිකිළි පද්ධතිය නිසි පරිදි නඩත්තු කිරීමේ කටයුතු සහ පිරිසුදු නොකිරීම නිසා මේ වන විට ජල නල පවා කැඩී පිරිමින්ගේ භාවිතයට ඇති වැසිකිළි පද්ධතිවල නොයෙක් අබලි ද්‍රව්‍ය දමා එවා අක්‍රීය වී ඇත. නගර සභා ගොඩනැගිල්ලේ පළමු මහලේ ඉදිකර ඇති මෙම පොදු වැසිකිළියට පිවිසෙන මාර්ගය යකඩ සහ විශාල ලෑලි පුවරු ගබඩා කර අවහිර කර ඇති හෙයින්

නගර සභාවේ සුළු සේවකයන් , ගොඩනැගිල්ලේ වෙළඳ ප්‍රජාව මෙන්ම පාරිභෝගිකයන්, නගර සභා ගොඩනැගිල්ල අවට වෙළදාම් කරන පිරිසට හා නගර සභාවට පැමිණෙන සේවා ලාභීන් ඇතුළු විශාල පිරිසකගේ ශරීර අවශ්‍යතා සඳහා මෙම පොදු වැසිකිළි පද්ධතිය භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත්ව ඇත.

ජා-ඇල වෙළඳ නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ඉදිකර ඇති මෙම වැසිකිළි පද්ධතිය කෙරෙහි නගර සභා නිලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු නොවීමට හේතුව ලෙස ප්‍රදේශවාසීන් පෙන්වා දෙන්නේ නගර සභාවේ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් අති නවීන පහසුකම් වලින් යුත් දෛනිකව නඩත්තු වන වැසිකිළි පද්ධතියක් දෙවන මහලේ ඉදිකරවා ගෙන තිබෙන නිසා එම ගොඩනැගිල්ලේ ඇති පොදු වැසිකිළි පද්ධතිය නගර සභාවේ නඩත්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති බවයි.

දැඩි අවශ්‍යතාවක්ව පවතින මෙම වැසිකිළි පද්ධතිය නිසි පරිදි ජනතාවට ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි මට්ටමට නඩත්තු කිරීමට ජා -ඇල නගර සභාවේ අදාල බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වේවායි අපි පතමු.

මධුෂාන් විජයරත්න

 


නව අදහස දක්වන්න