වගාව සතුන්ට ගොවීන් පැත්තක | දිනමිණ


 

වගාව සතුන්ට ගොවීන් පැත්තක

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන්ට වන සතුන්ගෙන් දිගින් දිගටම සිදුවන හානිය නිසා කෘෂිකර්මාන්තය අතහැර දමන්නට සිදුව ඇතැයි ගොවීහු කියති. ඔවුන්ගේ වගා සහ ජීවිතවලට වන හානිය පිළිබඳ කතා බහ කළත් බස්නාහිර පළාතේ තෙත් කලාපයේ ගෙවතු වගාවටත්, වී ගොවිතැනටත් මෑතකාලීනව සිදුව ඇති වන සත්ව හානිය පිළිබඳ කිසිවකුගේ අවධානය යොමුව නැති බවට ගොවීහු මැසිවිලි නඟති. වඳුරු - රිලා, දඬුලේන් රංචු පිටින් පැමිණ ගෙවතුවල පොල් ගසක කුරුම්බැට්ටියක් හෝ නොතබන තත්ත්වයකට පත්ව ඇත. මුව රංචු විශාල ලෙස සැරිසරන අතර මෑතක සිට කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මොනර රංචු ද කුඹුරුවලට එන්නට පටන්ගෙන තිබේ.

නාරවිල ගොවි සංවිධානයේ සභාපති හේමදාස රණසිංහ මහතා -

වනසතුන් ඉස්සර හිටියා. නමුත් මේ වගේ කරදරයක් තිබුණේ නැහැ. රිලා - වඳුරු රංචු ඇවිත් ගෙවතු වගාව විනාශ කරනවා. දැන් මොනර රංචුවකුත් අලුතින්ම ඇවිත්. කුඹුරු ඌරන්ගෙන් බේරගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත්වෙලා. මේකට විසඳුමක් නැහැ. වායු රයිෆල් දෙනවා කිව්වා. ඒවා දෙනවා නම් හැම ගොවියාටම දෙන්න ඕනා. වත්තක කෙසෙල් ගහක්වත් තියාගන්න බැහැ. වනසතුන්ට හානි කරන්න අපි කැමැති නැහැ. නීති තියෙන්නෙ වනසතුන්ගේ ආරක්ෂාවට විතරයි. මිනිස්සුන්ගේ ආරක්ෂාවට වගා ආරක්ෂාවට නීති නැහැ.

බෝපිටිය බටහිර ගොවි සංවිධානයේ සභාපති ගාමිණී ජයලත් මහතා -

මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳ කෘෂිකර්ම නිලධාරීන්, පළාත් කෘෂිකර්ම ඇමැති, ජනාධිපතිතුමාටත් ඉල්ලීම් කරල තියෙනවා. කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. දැන් වත්ත සතුන්ට දීල අපි පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. ඉස්සර මේ තරම් වනසත්තු හිටියේ නැහැ. කටුපොල් වගාවේ සර්පයෝ විනාශ කරන්න මේ මොනරු ගෙනාව කියලත් ගොවීන් අතර මතයක් තියෙනවා. මුව රංචු ඉස්සර හිටියෙ නැහැ. වල් ඌරෝ කුඹුරු විනාශ කරනවා. කිසිම වගාවක් කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදාවෙලා තියෙන්නේ. වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව, ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මේ ගැන අවධානය යොමුකර අපේ වගා ආරක්ෂා කරගැනීමට කටයුතු සලසා දෙනවා නම් හොඳයි.

මීගහතැන්න සමූහ

නව අදහස දක්වන්න