හරි අපූරු ආරාධනා පත්‍රයක්... | දිනමිණ

හරි අපූරු ආරාධනා පත්‍රයක්...

ආරාධනා පත්‍ර සඳහා බොහෝ පිරිස් විශාල මුදලක් වැය කරද්දී දේශීය අමුද්‍රව්‍ය පමණක් යොදාගෙන විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් පිරිසක් අපූරු ආරාධනා පත්‍රයක් නිර්මාණය කර තිබුණි. මේ සඳහා විවිධ වර්ණයන්ගෙන් යුත් කඩදාසි යොදාගෙන තිබුණ අතර ආරාධනා පත්‍රය සකස් කර තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා හා භාෂා පීඨය මගින් වාර්ෂිකව සංවිධාන කරනු ලබන ගිරිහිසින් උදා සඳ නම් කලා උළෙල වෙනුවෙනි. 

බෙලිහුල්ඔය සමූහ
සමන්තා කංකානම්ගේ


නව අදහස දක්වන්න