මෙරට ජගත් සංවිධාන නේවාසික නියෝජිතවරිය මියයයි | දිනමිණ

මෙරට ජගත් සංවිධාන නේවාසික නියෝජිතවරිය මියයයි

මෙරට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නේවාසික නියෝජිතවරිය මෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ නියෝජිතවරිය වූ ඌනා මැකෝලි මහත්මිය  අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ. 
 
ඇය(54) වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා නිවාඩු ලබා සිටියදී මෙලෙස අභාවප්‍රාප්ත වූ බව ජගත් සංවිධානය නිවේදනය කළේය.
 
වසර 06 ක් ශ්‍රී ලංකාවේ සේවය කළ ඇය, ජගත් සංවිධානයේ මෙරට ප්‍රථම නේවාසික නියෝජිතවරිය වේ.
 
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම නිලධාරිනිය වු මැකෝලි මහත්මිය මෙරට එක්සත් ජාතීන්ගේ නේවාසික හා අනේවාසික ආයතන 21 යුත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ දේශිය කණ්ඩාමේ නායකත්වය දුන් අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයාගේ දේශීය නියෝජිතවරිය වශයෙන් කටයුතු කළේය.

අදහස් 1ක් ඇත

maranan niyathan!

පිටු

නව අදහස දක්වන්න