මහනුවර දි මොකද උනේ - ජැක්සන් ඇන්තනී | දිනමිණ

මහනුවර දි මොකද උනේ - ජැක්සන් ඇන්තනී

මහනුවර දි මොකද උනේ - ජැක්සන් ඇන්තනී | What Happened in Kandy


අදහස් 1ක් ඇත

මේ මහට්ටයම දන්නේ නැතිව ඇති මේ අය පෝෂණය කරපු ගොග දමමින් වයපු රාජපක්ෂ වර්ණනාව හරහා මේ අයම ජාතිවාදය පෝෂණය කරන්න උඩගෙඩි දීපු බව. තවමත් මේ අය සහයෝගය ෆෙනේ රාජපක්ෂ ඉතිහාසය මේ ගැටුම් පිටුපස සිස්ට්සින බව. එක්කෝ මේ අය අන්දයි , නැත්නම් මෝඩයි. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ මත වාදවලට පවු ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ අහිංසක මිනිසුන්ට.

පිටු

නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...