ඌව ව‍ෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය දින නියමයක් නොමැතිව වැසෙයි | දිනමිණ

ඌව ව‍ෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය දින නියමයක් නොමැතිව වැසෙයි

ඌව ව‍ෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය දින නියමයක් නොමැතිව වසා දැමීමට එහි බලධාරීන් තීරණය තර තිබේ.

විශ්විද්‍යාලය තුල ශ්‍රීග්‍රයෙන් පැතිරයන පැපොල රෝගය මීට හේතු වී ඇති බව එම විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති ජයන්ත ලාල් රත්නසේකර සඳහන් කරයි.

මේ වන විට විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් 27 දෙනෙකුට රෝගය පැතිර තිබේ.


නව අදහස දක්වන්න