වෘත්තීය පුහුණුව වැඩකට නොගැනේ | දිනමිණ

වෘත්තීය පුහුණුව වැඩකට නොගැනේ

2018.02.07 වැනි දින “දිනමිණ” පුවත්පතෙහි ‘වයඹ’ පිටුවේ විශේෂාංගයක් ලෙස ‘වෘත්තීය පුහුණුව කැලෑවට යටවේ’ යන මැයෙන් පළවූ ප්‍රවෘත්තියට පිළිතුරක් ලෙස “ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය” මගින් 2018.02.28 වැනි දින ‘දිනමිණ’ පුවත්පතෙහි වයඹ පිටුවේ, වෘත්තීය පුහුණුව කැලයට යටවී නැත. මැයෙන් පළකොට තිබූ ලිපිය පිළිබඳවයි.

ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවකු ලෙස මා, 2018.02.07 වැනි දින ‘දිනමිණ’ පුවත්පතෙහි පළවූ ලිපිය සපයන ලද්දේ, වයඹ පළාතෙහි පිහිටි පොදු ගොඩනැඟිල්ලක් විනාශවී යන නිසා, එය තවදුරටත් විනාශවී යා නොදී ප්‍රයෝජනවත් කටයුත්තකට යොදා ගැනීමට, වගකිවයුතු අංශවල අවධානය යොමු කරවීමේ අදහසිනි.

මාවතගම - ‘උදානගම’ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන ගිය ගොඩනැඟිල්ල, නිකරුණේ විනාශ වී යන බව මවිසින් පෙන්වාදෙන ලද්දේ, පරාර්ථකාමී අදහසකින් මිස, කිසියම් ආයතනයක් හෝ පුද්ගලයකු අපහසුතාවකට ලක් කිරීමේ පටු චේතනා‍වකින් නොවේ.

1996.02.17 වැනි දින “වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය” මගින් මෙම ගොඩනැඟිල්ලෙහි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කළ අවස්ථාවෙහි පිහිටවන ලද සිහිවටන ඵලකය, අද එහි බිත්තියක දක්නට ඇත.

අප එම ගොඩනැගිල්ල, “ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට” අයත්වූවක් යැයි අදහස් කිරීමට, එම සිහිවටන ඵලකය බොහෝදුරට හේතු විය. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය මාවතගම නගරාසන්නයෙහි, වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කරන්නට පෙර, කලින් “උදානගම” එම මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන ගිය ගොඩනැඟිල්ල, ‘මාවතගම ප්‍රාදේශීය සභාවට’ භාරදෙන ලද බව සඳහන්කොට ඇත.

එසේ භාරදී මේ වනවිට වසර 10 කටත් වැඩි කලක් ගතවී ඇතත්, මෙතෙක් මාවතගම ප්‍රාදේශීය සභාව, එම ගොඩනැගිල්ල කිසිදා ප්‍රයෝජනයකට ගෙන නැත.

කලින් එම මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන යමින් තිබී, දැනට විනාශවී යන “උදානගම” ගොඩනැගිල්ල සඳහා, එහි වත්මන් භාරකරු වන මාවතගම ප්‍රාදේශීය සභාව සුදුසු පියවරක් ගනු ඇතැයි, ප්‍රදේශයෙහි ජනතාව බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිති.

ආරියරත්න රණවැල්ල
වයඹ පළාත් සමූහ


නව අදහස දක්වන්න