මුත්‍රා කිරීම බිත්තියට පමණි | දිනමිණ

මුත්‍රා කිරීම බිත්තියට පමණි

කෑගල්ල නගරයට පැමිණෙන ජනයාට තම ශාරීරික අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමට ඉදිකර ඇති රතඹලාවත්ත පොදු වැසිකිළිය නිසියාකාරයෙන් නඩත්තු නොකිරීම නිසා දැඩි අපහසුතාවයකට ලක්ව තිබේ.

ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන හා පෞද්ගලික ආයතන පිහිටා ඇති කෑගල්ල නගරයේ දිනකට අති විශාල සංඛ්‍යාවක ජනතාව තම රාජකාරි කටයුතු ඉටුකර ගැනීම සඳහා පැමිණෙන නමුත් ඔහුන්ගේ ශාරීරික කටයුතු කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් දැඩි අපහසුතාවයකට මුහුණ පෑමට සිදුවී ඇති බව පවසයි.

විශාල මුදලක් වැයකර කෑගල්ල රතඹලාවත්ත ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පොදු වැසිකිළිය ජරා ජීර්ණ වී කැලෑ වැදී සතකුටවත් පිවිසිය නොහැකි තත්ත්වයකට පත්ව තිබේ. අංග සම්පූර්ණව ඉදිකර ඇති මෙම වැසිකිළිය කෑගල්ල නගර සභාවෙන් නඩත්තු නොකිරීමට හේතුව ප්‍රදේශවාසීන්ට හා නගරයට පැමිණෙන මගී ජනයාට ගැටලුවකි. ගැහැනු පිරිම් යනුවෙන් සඳහන් කර කොටස් දෙකකට වෙන්කර ඇති නමුත් එය නමට පමණක් සීමාවූ පොදු වැසිකිළියක් බවට පත්ව තිබේ.

පිරිමි පක්ෂය ගාරාවැටීමට ලක්වෙමින් පවතින මෙම වැසිකිළියේ පිටු පසට ගොස් තම අවශ්‍යතාව ඉටුකර ගත්තද මෙම හේතුවෙන් දැඩි පීඩාවට ලක්ව තිඛෙන්නේ කාන්තා පාර්ශ්වය බව ප්‍රදේශයේ කාන්තාවන් පවසයි. මෙම වැසිකිළිය ඇති ස්ථානයේ රාජ්‍ය ආයතන හා පෙර පාසල්ද පිහිටා ඇති මුත් මේ වනතුරු කිසිම බලධාරියෙක් මෙම ප්‍රශ්නය ගැන අවධානය යොමුකර නොමැති බව ප්‍රදේශයේ වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයින්ද පවසයි. මෙම ස්ථානයට ගිය අප හට දැකගැනීමට ලැබුණේ නිසියාකාරව සකස් කර ඇති නමුත් මෙම වැසිකිළි පද්ධතිය නඩත්තු නොකිරීමෙ හේතුව මත අභාවයට යමින් පවතින බවය තවද මෙම ස්ථානය අසල මත් පැන් බීම සඳහා පාවිච්චිකර ඒ බෝතල් වැසිකිළිය තුළම දමා ඇත.

ප්‍රදේශවාසීන් හා නගරයේ වෙළඳ ප්‍රජාව ඉල්ලා සිටියේ විශාල මුදලක් වැයකර ඉදිකර ඇති කෑගල්ල රතඹලාවත්ත පොදු වැසිකිළිය මෙලෙස විනාශ මුඛයට යන තෙක් බලා නොසිට ජනයාගේ ශාරීරික අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමට හැකි ස්ථානයක් බවට පත්කර දෙන ලෙසය.

රොහාන් සී ප්‍රේමතිලක
හෙම්මාතගම සමූහ


නව අදහස දක්වන්න