මඩොල්සිම පුංචි ලෝකාන්තයේ පහසුකම් නෑ | දිනමිණ

මඩොල්සිම පුංචි ලෝකාන්තයේ පහසුකම් නෑ

මඩොල්සිම පුංචි ලෝකාන්තය සංචාරක ස්ථානයේ කිසිදු පොදු පහසුකමක් නොමැතිවීමත් සමඟ නිතර පැමිණෙන දේශීය විදේශීය සංචාරකයෝ දැඩි අසීරුතාවකට පත්ව සිටිති.

පුංචි ලෝකාන්තයට පස්සර සිට කිලෝමීටර් 42ක් සහ ලුණුගල සිට කිලෝමීටර් 20ක පමණ දුරක් තිබේ.

මඩොල්සිම කඳු වැටියේ පිහිටා තිබෙන පුංචි ලෝකාන්තයට මඩකළපුව, අම්පාර, කතරගම, මහියංගණ, මහඔය වැනි ගම්මාන හා එහි තිබෙන සුන්දර ස්ථාන දැක බලා ගත හැකිය. මේ සංචාරක ස්ථානයට නිතර පැමිණෙන දේශීය විදේශීය සංචාරකයන් සහ බාල වයස්කාර පෙම්වතුන්ගේ ආරක්ෂාවට කිසිදු ආයතනයක් සහයෝගය නොදෙන නිසාම නිතර පැමිණෙන බාලවයස්කාර තරුණියන් නොයෙකුත් හිරිහැරවලට ලක්වන බව සංචාරකයෝ කියති.

ඌව පළාත් සමූහ
ප්‍රසන්න පත්මසිරි


නව අදහස දක්වන්න