ඇයගේ සපත්තුවලින් සැතපුමක් ඇවිදිමු | දිනමිණ

ඇයගේ සපත්තුවලින් සැතපුමක් ඇවිදිමු

මේ කාන්තාවන් මුහුණ දෙන ගෘහස්ථ හා ලිංගික හිංසනයට සහ ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහි ‘ ඇයගේ සපත්තුවලින් සැතපුමක් ඇවිදිමු’ පා ගමනට එක් වූ පිරිසකින් කොටසකි. මේ පා ගමන පැවැත් වුණේ අමෙරිකාවේ කැලිෆෝනියාවේ ඔරේන්ජ් ප්‍රදේශයේ දීය. මේ පා ගමනේ විශේෂත්වය වන්නේ ඊට සහභාගි වන්නේ කාන්තා පාවහන් පැළඳි පිරිමි පාර්ශ්වය වීමයි. මෙමඟින් කාන්තාවන් මුහුණ දෙන ගෘහස්ථ හා ලිංගික හිංසනය සහ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ.


නව අදහස දක්වන්න