වක්වැල්ල ජල පවිත්‍රාගාරයේ විදුලි සැපයුම් පද්ධතියේ ගින්නක් | දිනමිණ


 

වක්වැල්ල ජල පවිත්‍රාගාරයේ විදුලි සැපයුම් පද්ධතියේ ගින්නක්

ගාල්ල උතුර සමූහ - දික්වැල්ලේ තිලකරත්න

ගාල්ල වක්වැල්ල ජල පවිත්‍රාගාරයේ ප්‍රධාන විදුලි සැපයුම් පද්ධතියේ ඇතිවූ හදිසි ගිනි ගැනීමක් නිසා ජල පවිත්‍රාගාරයේ විදුලිය ඊයේ මුළුමනින්ම විසන්ධි වී තිබේ. මේ නිසා ගාල්ල නගරයේ ජල පාරිභෝගිකයන් විසිහතර දහසකගේ පමණ ජල සම්බන්ධතා විසන්ධි කිරීමට සිදු වූ බව ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ ගාල්ල ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු එම්. කේ. ලෙස්ටි මහතා ඊයේ (16) පැවසීය.

මෙවැනි තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇතත් මණ්ඩලය සතුව ඇති ආක්ෂිත ජල තොගයෙන් මහමෝදර මාතෘ රෝහල, කරාපිටිය රෝහල, යුද , නාවික කඳවුරුවලට අඛණ්ඩව ජලය සපයන බවත් පානීය ජලය අරපිරිමැස්මෙන් පාවිච්චිකරන ලෙස ද විදුලිය යථා තත්ත්වයට පත් කළ වහාම ජල සම්බන්ධතා සක්‍රීය කරන බව ද ලෙස්ටි මහතා කීවේය.

නව අදහස දක්වන්න