හදිසි තත්ත්වය ඉවත් කෙරේ | දිනමිණ

හදිසි තත්ත්වය ඉවත් කෙරේ

හදිසි අවස්ථා තත්ත්වය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කිරිමේ ගැසට් නිවේදනයට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන අත්සන් කර තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කළේ, ජපාන සංචාරය නිමවා ඊයේ රාත්‍රි දිවයිනට පැමිණි ජනාධිපතිතුමා අදාළ ගැසට් නිවේදනයට අත්සන් කළ බව ය.

ජනාධිපතිතුමා විසින් දින 10 කාලයක් සඳහා හදිසි අවස්ථා තත්ත්වය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවේ මහනුවර ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක ඇති වු සාපරාධි ක්‍රියා හේතුවෙනි.

 


නව අදහස දක්වන්න