බත­ල­ගොඩ වැවෙහි ශිලා ලේඛ­නය සුරැකීමට පුරා­විද්‍යා දෙපා­ර්ත­මේ­න්තු­වෙන් පිය­වර | දිනමිණ

බත­ල­ගොඩ වැවෙහි ශිලා ලේඛ­නය සුරැකීමට පුරා­විද්‍යා දෙපා­ර්ත­මේ­න්තු­වෙන් පිය­වර

හිරියාල ආසනයේ විශාලතම වාරිමාර්ග ජලාශය වන ‘බතලගොඩවැව’ දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජුගේ ඇමැතිවරයකු වන ‘බදලන්ථලී’ විසින් කරවන ලද බව ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවල සඳහන් වේ.

ඉන් කලකට පසු වල්බිහිව තිබූ මෙම වැව ක්‍රි.ව.1202 සිට 1208 දක්වා රජ කළ “කල්‍යාණවතී රැජිණ’ විසින් ප්‍රතිසංස්කරණය කොට තිබේ.

මේ පුවත සඳහන් ශිලා ලේඛනයක්ද “බතලගොඩ වැවේ” වානට නුදුරුව පිහිටා ඇත. කලක් එළිමහනෙහි තිබූ, ඓතිහාසික වශයෙන් ඉතා වටිනා මෙම ශිලා ලේඛනය සංරක්ෂණය කිරීමට පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පියවරගෙන තිබේ.

අලංකාර ගෘහයක් සහ ආරක්ෂිත වැටක් ඉදිකොට එම ශිලා ලේඛනය සංරක්ෂණය කොට ඇති අයුරු මෙම ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ.

ආරියරත්න රණවැල්ලක


නව අදහස දක්වන්න