2018 ''සංහිඳියාවේ යොවුන්පුරය | දිනමිණ

2018 ''සංහිඳියාවේ යොවුන්පුරය

 

2018 ''සංහිඳියාවේ යොවුන්පුරය''  නිකවැරටිය පශුසම්පත් සංවර්ධන මද්‍යස්ථානය කේන්ද්‍ර කරගනිමින්  (28)  දින සවස 5.00 ට උත්කරෂවත් අයුරින් ආරම්භ වුනා .ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, තරුණ කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, නියෝජ්‍ය  අමාත්‍ය J.c  අලවතුවල මහතා ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරියේ සහභාගිත්වයෙන්, තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති නීතීඥ  එරන්දික වැලිඅන්ගේ මහතා ඇතුළු නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ආරම්භ වුන මෙවර යොවුන්පුරය සදහා තරුණ තරුණියන් 7000 ට  ආසන්න පිරිසක් සහභාගි වන අතර විදේශීය තරුණ තරුණියන්  පිරිසක්ද එක්වනවා. 2018 යොවුන් පුරයේ සමාරම්භක අවස්ථාව විචිත්‍රවත් අයුරින් ආරම්භ වුණා.

 

 


නව අදහස දක්වන්න