ප‍්‍රසන්න රණතුංගගේ බිරිදගෙන් එෆ්.සී.අයි.ඩිය ප‍්‍රශ්ණ කරයි | දිනමිණ

ප‍්‍රසන්න රණතුංගගේ බිරිදගෙන් එෆ්.සී.අයි.ඩිය ප‍්‍රශ්ණ කරයි

අසංක බණ්ඩාර

ඉඩම් ගණුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සටහන් කරගැනීම සදහා බස්නාහිර මහ ඇමති ප‍්‍රසන්න රණතුංගගේ බිරිදගෙන් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විසින් ප‍්‍රශ්ණ කිරීම් ආරම්භ කර තිබේ.


නව අදහස දක්වන්න