අවි ගබඩා ඉවත් කරනු - මහජන පෙත්සමක් | දිනමිණ


 

අවි ගබඩා ඉවත් කරනු - මහජන පෙත්සමක්

අසංක බණ්ඩාර

මහජනාව වෙසෙන ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවලින් අවි ගබඩා ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා අත්සන් කෙරෙන මහජන පෙත්සමේ පළමු අදියර අද පෙරවරුවේ ආරම්භ කෙරුණි.

ඒ පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

එම පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේඛම් ප්‍රුබුදු ජාගොඩ පැවසුවේ එහි පළමු අදියර කොස්ගම ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භ වූ අතර පස්වරුවේ හංවැල්ල නගරයේ දී ද සිදු කෙරෙන බවයි.

සාලාවේ අවි ගබඩාව පිපිරීමෙන් හානියත්පත් ජනාවට වන්දි ගෙවන ලෙස ද අදාළ පෙත්සම අත්සන් කිරීම මගින් ඉල්ලා තිබේ.

 

 

නව අදහස දක්වන්න