සාලාවේ හමුදා මෙහෙයුම් තවදුරටත් | දිනමිණ


 

සාලාවේ හමුදා මෙහෙයුම් තවදුරටත්

සාලාව යුද හමුදා පතොරම් ගබඩාව පිපිරීමෙන් පසු එම ප්‍රදේශ යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ කටයුතු තවදුරටත් පුළුල් කළ බව යුද හමුදාව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් යුධ හමුදාව පවසන්නේ හමුදාපතිවරයාගේ උපදෙස් අතිරේක භට පිරිස් ද යෙද වූ බවයි.

අදාළ නිවේදනය පහත පරිදිය  

 

 

නව අදහස දක්වන්න