සබරගමුවේ සිසුන් විරෝධතා පාගමනක | දිනමිණ

සබරගමුවේ සිසුන් විරෝධතා පාගමනක

ඉල්ලීම් කිපයක් මුල්කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් අද විරෝධතා පා ගමනක නිරත විය.

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ සිට පෙරවරු 8.30 ට පමණ විරෝධතා පාගමන ඇරඹි අතර කිලෝමීටර් 18 ක් පා ගමනින් බළන්ගොඩ නගරය දක්වා යාමට නියමිතය.

සිසු ඉල්ලීම් අතර පන්ති තහනමට ලක්වූ සිසුන් 8 දෙනාට අධ්‍යාපන අයිතිය ලබා ගැනීම, සිසු සුබසාධන ගැටලු විස‍දීම, රත්නපුර නගරයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත තාක්ෂණ විද්‍යා පීඨය සබරගමුව බෙලිහුල්ඔය පරිශ්‍රයේ ඉදිකිරීම ඇතුලු ඉල්ලීම් ගණනාවක් මුල්කර ගනිමින් අදළ පාගමන සංවිධානය කර තිබුණි.

(බළන්ගොඩ මියුරු සුපසන්)

 

 


නව අදහස දක්වන්න