රටවල් පහකට නව තානාපතිවරු | දිනමිණ

රටවල් පහකට නව තානාපතිවරු

අසංක බණ්ඩාර
රටවල් පහක් සඳහා නව තානාපතිවරු පත් කර තිබේ.
 
ඒ අනූව ඔස්ට්‍රේලියාවේ නව ශ්‍රී ලංකා තානාපති ලෙස එස්.ස්කන්ධකුමාර් පත් කර අතර ඒ.ජවාඩ් කැනඩාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ලෙස පත් කර ඇත.
 
ආචාර්ය ඒ.එස්.යූ මෙන්ඩිස්  බහරේනයට පත් කර තිබෙන බව ද සදහන්.
 
මේ අතර මනිෂා ගුණසේකර දකුණු කොරියාව සදහා සහ එම්.කේ පද්මනාදන් ඕමානයෙත් ශ්‍රී ලංකා තානාපති ලෙස පත් කර තිබේ.
 

නව අදහස දක්වන්න