ජපානයෙන් ලංකාවට පිටුවහල් | දිනමිණ


 

ජපානයෙන් ලංකාවට පිටුවහල්

නීති විරෝධී අයුරින් ජපානයේ රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයින් 30 දෙනෙකු අද ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කිරීමට ජපාන රජය කටයුතු කරනු ලැබීය.

ජපානයට අයත් විශේෂ ගුවන් යානයකින් ඔවුහු අද දහවල් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියහ. 

නව අදහස දක්වන්න