විනිසුරුවරුන් 70ට ස්ථාන මාරු | දිනමිණ


 

විනිසුරුවරුන් 70ට ස්ථාන මාරු

2017 වසරේ ජනවාරි මස 01 දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විනිශ්චයකාරවරුන් 70 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබේ.

ඒ අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින්.

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ විනිසුරුවරුන්, දිස්ත්‍රික් අධිකරණ වල අතිරේක විනිසුරුවරුන් සහ ප්‍රධාන විනිසුරුවරුන්ට මෙසේ ස්ථානමාරුවීම් ලබා දී ඇති බව සදහන්.

මෙම ස්ථාන මාරු පිළිබද අභියාචනා ඇත්නම් ලබන 25 වැනිදාට පෙර ලැබෙන්නට සලස්වන ලෙස ද අධිකරණ සේවා කොමිසම දැනුම් දී ඇත.

මෙම ස්ථාන මාරු අනුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ගිහාන් පිලපිටිය අනුරාධ පුර දිසාවිනිසුරුවරයා ලෙස ස්ථාන මාරු කර ඇත.

අතර අනුරාධපුර දිසා විනිසුරු එල් ආර් බණ්ඩාර කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා ලෙස මාරු කර තිබේ.

ගම්පහ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් කාවින්ද්‍රා නානායක්කාර මෙනවිය පූගොඩ දිසා විනිසුරුවරිය ලෙස ස්ථාන මාරු කර ඇත.

පූගොඩ අතිරේක දිසා විිනසුරු ඩී ඒ රුවන් පතිරණ ගම්පහ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

රගර් ක්‍රීඩක වසීම් තාජුදීන් සම්බන්ධ පැමිණිල්ල විභාග කළ කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් නිශාන්ත පීරිස් ගාල්ල මහේස්ත්‍රාත් ලෙස පත් කර තිබේ.

ස්ථාන මාරු කළ අධිකරණ සේවා නිලධාරීන්ගේ ලැයිස්තුව පහත වෙබ් අඩවියෙන්.

http://www.jsc.gov.lk/web/images/pdf/transfers/atofjo2017.pdf

 

නව අදහස දක්වන්න