අලුත්ගම බස් වර්ජනයක් | දිනමිණ


 

අලුත්ගම බස් වර්ජනයක්

අලුත්ගම බස් නැවතුම්පළෙන් ආරම්භ වන පෞද්ගලික බස් රථ 80ක පමණ සේවකයන් අද අලුයම් කාලයේ සිට බස් රථ සේවාවෙන් ඉවත්ව විරෝධතාවක් ආරම්භකර ඇතැයි අප වාර්තා කරුවන් පවසයි.

ඒ, රුපියල් 2500ක් වූ අවම දඩ මුදල හේතුකොටගෙනයි.

එසේම මාර්ග අංක 400 අලුත්ගම-කොළඹ ඇතුළු අලුත්ගම බස් නැවතුමෙන් ගමන් ආරම්භ කරන කළුතර - මතුගම - පැලවත්ත යන මාර්ග රැසක සහ කළුතර - පානදුර - හොරණ බස්නැවතුම්පළවල් වලින් ධාවනය වන බස්රථ සේවකයන්ද මෙම වර්ජනයට සහය දක්වමින් සේවාවෙන් ඉවත් වී සිටිති.

 

නව අදහස දක්වන්න