‘සාගරිකා’ ගාල්ලේදී පීලිපනී | දිනමිණ

‘සාගරිකා’ ගාල්ලේදී පීලිපනී

සාගරිකා දුම්රිය ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානයේදී පීලිපැනීමට ලක්වී‍ම හේතුවෙන් අද පෙරවරු කාලයේ දුම්රිය කිහිපයක ප්‍රමාදයක් ඇතිවිය හැකි බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.

පීලිපැනීමට ලක්වූ දුම්රිය පිලිගත කලත්, එම ස්ථානයේ මාර්ග අලුත්වැඩියාව තවදුරටත් සිදුවන බවයි පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ.

ඊයේ පස්වරු 07ට පමණ ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානයේදී සාගරිකා දුම්රියේ මැදිරි 05ක් පීලි පැනීමට ලක්විය.

මේ හේතුවෙන් ඊයේ දිනයේ දුම්රිය මාතර සිට කොළඹ දක්වා ධාවනයට කිරීමට නොහැකි වූ අතර කොළඹ සිට මාතර දක්වා දුම්රිය ධාවනය කිරීමට නොහැකි වූ බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ ය.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...