මුහුදු රළු වෙයි - ධීවර පවුල් අසරණයි | දිනමිණ

මුහුදු රළු වෙයි - ධීවර පවුල් අසරණයි

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේහයට බලපා ඇති දැඩි සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් ධීවර කටයුතුවලට බාධා එල්ලවී තිබේ.

ඒ හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් විසි හයදාහක ජනතාව අසීරුතාවයට පත්ව ඇති බවයි අප වාර්තාකරු පවසන්නේ.
 
විශාල රැළි නිසා ජලය ඉදිරියට ඇදෙන තත්ත්වයක් පවතියි.
 
මේ අතර ප්‍රදේශයේ මාළු හිඟයක් පවතින අතර පිට පළාත්වලින් මාළු වෙළඳ පොළට ගෙන එන බවයි ධීරයින් පවසන්නේ.
 
නව කාත්තාන්කුඩි, ඒත්තුක්කාල්,නාවලඩි පාලමුනේ ඇතුළු තැන්වල ධීවරයින් දුෂ්කරතාවයට පත්ව ඇත.
 
(මඩකලපුව සමූහ - ජවුෆර්කාන්)

නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...