සිරිකොතට සූර්ය බලශක්ති පද්ධතියක් | දිනමිණ

සිරිකොතට සූර්ය බලශක්ති පද්ධතියක්

සිරිකොත - එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ ස්ථාපිත කරන ලද සූර්ය බලශක්ති පද්ධතිය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට අද දින අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ එක් විය.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...