2017 පාසැල් විභාග කාල සටහන | දිනමිණ

2017 පාසැල් විභාග කාල සටහන

2017 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත පාසල් විභාග සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කාලසටහනක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව 2017 වසරේදී පැවැත්වීමට නියමිත අපොස උ/පෙළ, අපොස සා/පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව යන ප්‍රධාන විභාගයන් තුනට අදාළව විභාග පැවැත්වෙන දින විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින්  නිකුත් කර ඇත.

එය පහතින් දැක්වෙයි.

 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...