දිවුලපිටිය භූ විද්‍යා නිලධාරීන්ගේ වැඩ තහනම් | දිනමිණ

දිවුලපිටිය භූ විද්‍යා නිලධාරීන්ගේ වැඩ තහනම්

මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩුදුන් දිවුලපිටිය පස් කැපීමේ සිද්ධියට අදාළව ප්‍රධාන වැරදිකරුවා තමා යටතේ පවතින භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය බව ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අද (12දා) කුරුණෑගල දී ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව එයට සම්බනධ නිලධාරීන් සියල්ලන්ගේම වැඩ තහනම් කර පරීක්ෂණයක් පවත්වන බවද ජනපතිවරයා සඳහන් කළේය.

අවුරුදු විස්සක පමණ කාලයක සිට එම ප්‍රදේශයේ පස්කපා ඇති බවත් එම පස් කියුබ් 60000ක් ටිපර් යොදාගනිමින් පාරිසරික වශයෙන් වැදගත් කලාපයක් වන මුතුරාජවෙල ගොඩ කිරීම සඳහා යොදාගෙන ඇතැයිද ජනපතිවරයා මෙහිදී අණාවරණය කළේය.

 

නව අදහස දක්වන්න