වියළි කාලගුණයෙන් 709,422කට පීඩා | දිනමිණ

වියළි කාලගුණයෙන් 709,422කට පීඩා

පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය නිසා දිස්ත්‍රික්ක 15ක පවුල්  177,789කට අයත් පුද්ගලයන් 709,422ක් පීඩාවට පත්ව සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

මෙම සියලු දෙනාම උග්‍ර පානීය ජල ගැටලුවකට මුහුණදී සිටින බව වාර්තාවන අතර, බවුසර් යොදාගෙන ජලය බෙදාහරිනු ලැබුවද එය ප්‍රමාණවත් නොවන බව ද වාර්තාවේ.

මීට අමතරව සමහර ප්‍රදේශවලට ජලය බෙදාදීම සිදුනොවන බවද බොහෝ ප්‍රදේශවල ජනතාව සඳහන් කරති. ආපදාකළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිකුත් කළ වාර්තාවට අනුව වැඩිම පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටින්නේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර, එම දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 43141කට අයත් පුද්ගලයෝ 197,332 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව සිටිති.

ඊට අමතරව ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 22,778කට අයත් පුද්ගලයෝ 94,033ක් පීඩාවට පත්ව සිටිති. 

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 159209කට අයත් පුද්ගලයන් 699705ක්,

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 757කට අයත් පුද්ගලයන් 2554ක්,

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 10038කට අයත් පුද්ගලයන් 38828ක්,

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 2363කට අයත් පුද්ගලයන් 7321ක්,

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 14984කට අයත් පුද්ගලයන්  52829ක්,

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 10373කට අයත් පුද්ගලයන් 43739ක්,

කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 14,210කට අයත් පුද්ගලයන් 46,401ක්,

වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 9910කට අයත් පුද්ගලයන් 34,878ක්,

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 6932කට අයත් පුද්ගලයන් 27,582ක්,

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 7517කට අයත් පුද්ගලයන් 28,644ක්,

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 4095කට අයත් පුද්ගලයන් 14,455ක්,

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ  පවුල් 13,755කට අයත් පුද්ගලයන් 46,916ක්,

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 1007කට අයත් පුද්ගලයන් 3935ක්,

පීඩාවට පත්ව සිටිති.

මේ අතර වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ජලාශවල ජල මට්ටම පහත වැටීම නිසා ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම නවතා දැමීමට සිදුව ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය පවසයි.

 

 


නව අදහස දක්වන්න