කෝප් කමිටුවේ සභාපති ධුරයට හඳුනෙත්ති | දිනමිණ


 

කෝප් කමිටුවේ සභාපති ධුරයට හඳුනෙත්ති

අසංක බණ්ඩාර

පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවේ සභාපති ධුරයට සුනිල් හඳුනෙත්ති තේරී පත්වෙයි.

අද (26) පැවැති කෝප් කමිටුවේදී රාහුෆ් හකීම් ඇමතිවරයා විසින් සුනිල් හඳුන්නෙත්තිගේ නම යෝජනා කළේය.

අජිත් පී පෙරේරා අමාත්‍යවරයා විසින් යෝජනාව ස්ථිර කළේය.

 

නව අදහස දක්වන්න