සීනි ආනයනික බදු ශත 25ක් දක්වා අඩු කරයි | දිනමිණ


 

සීනි ආනයනික බදු ශත 25ක් දක්වා අඩු කරයි

ආනයනික සීනි මත මෙතෙක් පැවති කි.ග්‍රෑ.01ක් සඳහා වූ රු.30/- ක විශේෂ වෙළෙඳ භාණඩ බද්ද අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශත 25 දක්වා අඩු කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙන්නේ, සීනි සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් පැනවීමේ දී මතු වූ අර්බුදකාරී තත්ත්වය මෙමගින් පහව යනු ඇති බවයි.

මේ වනවිට සීනි කිලෝ ග්‍රෑම් 01ක් සඳහා පනවා ඇති උපරිම සිල්ලර මිල රු.95/- කි.

 

නව අදහස දක්වන්න