ජවිපෙ වැට් විරෝධය දියවන්නාවේ | දිනමිණ


 

ජවිපෙ වැට් විරෝධය දියවන්නාවේ

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පාර්ලිමේන්තු මාවතේ පොල් දුව පාළම අසළ උද්ඝෝෂණයක නිරතවෙයි.

ඒ අගය එකතු කිරිමේ වැට් බදු පනතට එරෙහිවයි.

නව අදහස දක්වන්න