පරණ මන්නාරම් පාර තාවකාලිකව වසයි | දිනමිණ


 

පරණ මන්නාරම් පාර තාවකාලිකව වසයි

අනුරාධපුර, අංගමුව ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් විවෘත කිරීමෙන් පරණ පුත්තලම - මන්නාරම පාර එළුවන්කුලම ප්‍රදේශයන් යටවී ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

එම මාර්ගය අඩි දෙකක් පමණ ජලයෙන් යටවී ඇති බවත් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න