පිළියන්දල තරුණ බෞද්ධ සමිතියේ දානමය පින්කම | දිනමිණ

පිළියන්දල තරුණ බෞද්ධ සමිතියේ දානමය පින්කම

කැස්බෑව සංචාරක ධර්මසිරි සුරවීර

පිළියන්දල තරුණ බෞද්ධ සමිතියේ 77 වැනි වාර්ෂික සාංවත්සරික දානමය පින්කම වෑවල සැලීනා අල්විස් ගුණරත්න වැඩිහිටි නිවාසයේදී පසුගියදා පැවැත්විණි.

එහි විශේෂත්වය වූයේ මේ දානමය පින්කම සඳහා ආරාධනා ලැබ වැඩම කළ භික්ෂුන් වහන්සේලා සියලු දෙනාම එම තරුණ බෞද්ධ සමිතියේ අනුශාසකත්වය දරන විහාරස්ථානයන්හි විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේලා ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයවීමයි.

මහා භාරකාර තැන්පත් සරත් වීරත්න මහතා සහ නියෝජ්‍ය මහා භාරකාර තුමිය මෙම පින්කමට සහභාගි වූ අතර පිළියන්දල තරුණ බෞද්ධ සමිතියේ සභාපති සාමවිනිසුරු ජිනේන්ද්‍රදාස ද කොස්තා මහතා ප්‍රමුඛ නිලධාරි මණ්ඩලය විසින් මෙම දානමය පින්කම උතුම් පරමාර්ථ කිහිපයක් වෙනුවෙන් සංවිධානය කැර තිබුණි.

ඒ පිළියන්දල තරුණ බෞද්ධ සමිති භූමි භාගය සහිත නිවස පරිත්‍යාග කළ වෑවල විසූ සත්ගුණවත් ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. සමරකෝන් මහතාගේ 68 වැනි හා පිළියන්දල තරුණ බෞද්ධ සමිතිය මගින් පාලනය වන වෑවල සැලීනා අල්විස් ගුණරත්න වැඩිහිටි නිවාස භූමි භාගය සහිත සුවිසල් නිවස පරිත්‍යාග කළ වෑවල විසූ බෞද්ධ මහෝපාසිකාවක් වූ සැලීනා අල්විස් ගුණරත්න මහත්මියගේ 28 වන ගුණසමරු නිමිතිකරගෙනය.

 


නව අදහස දක්වන්න