විරෝධතාවකින් ලෝටස් පාරේ ගමනාගමනයට බාධා | දිනමිණ

විරෝධතාවකින් ලෝටස් පාරේ ගමනාගමනයට බාධා

රැකියා විරහිත උපාධිදාරීන් විසින් මේ වන විට පවත්වනු ලබන විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් කොළඹ,ලෝටස් පාරේ ගමනාගමනයට බාදා ඇතිවී අැති බව වාර්තාවේ.


නව අදහස දක්වන්න