විරෝධතාවකින් ලෝටස් පාරේ ගමනාගමනයට බාධා | දිනමිණ

විරෝධතාවකින් ලෝටස් පාරේ ගමනාගමනයට බාධා

රැකියා විරහිත උපාධිදාරීන් විසින් මේ වන විට පවත්වනු ලබන විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් කොළඹ,ලෝටස් පාරේ ගමනාගමනයට බාදා ඇතිවී අැති බව වාර්තාවේ.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...