ඩොලරයේ විකුණුම් අගය ඉතිහාසයට | දිනමිණ

ඩොලරයේ විකුණුම් අගය ඉතිහාසයට

ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය රුපියල්  158 යි ශත 69 ක් ලෙස සටහන් වී තිබේ.

එ් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට සිදුවවක් බවයි ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙන්නේ.


නව අදහස දක්වන්න