අඩු ආදායම් පවුල්වලට පාපැදි සහ මහන මැෂින් | දිනමිණ

අඩු ආදායම් පවුල්වලට පාපැදි සහ මහන මැෂින්

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු ආදායම් පවුල් සඳහා මහන මැෂින් හා පාපැදි ලබාදීම කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හම්බන්තොට විතාරන්දෙණිය ප්‍රදේශයේදී පැවැති අයුරු. මෙහි දී එක් කොට්ඨාසයක් වෙනුවෙන් පාපැදි 20 ක් සහ මහන මැෂින් දෙකක් බැගින් කොට්ඨාස හතරක් සඳහා භාණ්ඩ ලබාදීම සිදුවිය. මෙම අවස්ථාව සඳහා දකුණු පළාත් ධීවර අමාත්‍ය එච්.ඩබ්ලිව්.ගුණසේන මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්වූහ.

ඉමදුව සමුහ ලංකින්ද නානායක්කාර

 


නව අදහස දක්වන්න