එළවළු මිල තවදුරටත් ඉහළට | දිනමිණ

එළවළු මිල තවදුරටත් ඉහළට

වර්ෂාවත් සමග එළවළු මිල ගණන් ඉහළ ගොස් ඇතැයි දිවයින විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තාවේ.

මැනින් වෙළද සංගමයේ ලේකම් ගාමිණි හඳුන්ගේ සදහන් කලේ, ඒ අනුව ඊයේ දිනයේ මැනින් වෙළෙඳපොළේ එළවළු මිල 30%කින් පමණ ඉහළ ගිය බවයි.

උඩරට එළවළු මිල ගණන් ද 50% කින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති අතර දඹුල්ල විශේෂ ආර්ථික ම්‍යස්ථානයේ ද එළවළු මිල ගණන් 30%කින් පමණ ඉහළ ගොස් තිබේ.


නව අදහස දක්වන්න