ඇමැති අමුණුගම මහනුවර කෞතුකාගාරය නිරීක්ෂණ කරයි | දිනමිණ

ඇමැති අමුණුගම මහනුවර කෞතුකාගාරය නිරීක්ෂණ කරයි

විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ, නිපුනතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ උඩරට උරුම පිළිබඳ ඇමැති ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා මහනුවර කෞතුකාගාරය නිරීක්ෂණ චාරිකාවක පසුගිය දා (25) නිරත විය.

මහනුවර කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනයට තබා තිබෙන ඓතිහාසික පෞරාණික වටිනාකමකින් හෙබි පුරාවස්තු පිළිබඳ අවධානය යොමුකරමින් ඒවායේ කටයුතු පිළිබඳ සහ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ අදාළ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කළේය. මේවා අනාගත පරපුර උදෙසා සුරක්ෂිත කරමින් අනාගත පරපුරට දායාද කිරීමේ වැදගත්කම ඇමැතිවරයා මෙහි දී අවධාරණය කළේය.

කඳුරට උරුමය අංශය තම අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන නිසා උඩරට පුරාවස්තූන් හා ඓතිහාසික පෞරාණික වැදගත්කමක් සහිත වස්තූන් පිළිබඳ තම අවධානය මෙන්ම ඒවා රැක ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සහාය නිරතුරුව ලබා දෙන බව ද ඇමැතිවරයා පැවැසීය. එසේම මේ වෙනුවෙන් ඒ ඒ අදාළ නිලධාරීන් සිය වගකීම්, යුතුකම් ඉටු කිරීමට දැඩිව කැපවිය යුතු බව ද අවධාරණය කළේය. 


නව අදහස දක්වන්න