වැසි කරදර ඉවර සැණින් දැඩි සුළං | දිනමිණ

වැසි කරදර ඉවර සැණින් දැඩි සුළං

හේවාහැට, දෙල්තොට, ගලහ හා තලාතුඔය ප්‍රදේශවල පවතින අධික සුළං තත්ත්වය නිසා ගස් කඩා වැටී නිවාසවලට හානි සිදුවී ඇති අතර විදුලි රැහැන් මතට ගස් කඩා වැටීම නිසා ඊයේ (28) සවස සිට බොහෝ ගම්මානවලට විදුලිය නොමැතිකමින් ජනතාව දැඩි අපහසුතාවට පත් වූහ. හේවාහැට රහතුන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ අධි බලැති විදුලි රැහැන් මතට විශාල ෆයිනස් ගස් කඩා වැටමෙන් විදුලිය සම්පූර්ණයෙන් ඇනහිට ඇත‍.

එහි නිවසකට ගසක් කඩා වැටීමෙන් වහලය විනාශ වී ඇති අතර තවත් නිවසක වහලයේ තහඩු ගැලවී ගොස් ඇත. හේවාහැට අගරම් දෙමළ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ජනේල කිහිපයක් ද සුළඟට ගැලවී ගොස් අලාභහානි සිදුවී ඇත. තලාතුඔය බව්ලාන ප්‍ර දේශය නිවසක් මතට ගසක් කඩා වැටීමෙන් එම නිවාසයට බරපතළ හානි සිදුවී ඇති අතර කිසිවකුටත් අනතුරක් සිදුවී නොමැත. එසේම කපුලියද්ද ප්‍ර දේශයේ විදුලි රැහැන් මතට ගස් කඩා වැටීමෙන් එම ගම්මානවලද විදුලිය විසන්ධි වී ඇත. විදුලිය බිදවැටීම් පිළිබඳ විදුලිබල මණ්ඩලයේ හදිසි ඇමතුම් දුරකතන අංකවලට ඇමතුම් ලබාගත්ත ද එම ඇමතුම්වලට කිසිවකුත් ප්‍රතිචාර නොදක්වන බව පාර්භෝගිකයින් කනගාටුවෙන් ප්‍රකාශ කර සිටී.

 


නව අදහස දක්වන්න