ජපාන දඩයම්කරුවෝ ගැබිනි තල්මසුන් 122 ක් මරා දමති | දිනමිණ

ජපාන දඩයම්කරුවෝ ගැබිනි තල්මසුන් 122 ක් මරා දමති

 ජපාන දඩයම්කරුවන් ගැබිනි තල්මසුන් 122 ක් අල්ලා මරා දමා ඇති බව තල්මසුන් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික කොමිසම වෙත යොමු කළ වාර්තාවක දැක්වේ.

එම වාර්තාවට අනුව දඩයම්කරුවන් අල්ලා ගෙන ඇති මුළු තල්මසුන් සංඛ්‍යාව 333කි. මෙම සංඛ්‍යාව 2017 වසරේ නොවැම්බර් මස සිට 2018 මාර්තු මාසය අතරතුර සිදු කළ දඩයම් වේ.

ජපානය තල්මසුන් දඩයම හඳුන්වනු ලබන්නේ විද්‍යාත්මක වැඩසටහන් ලෙසය. නමුත් ජපානයේ සිදු කෙරෙන තල්මසුන් දඩයම දැඩි ලෙස හෙළා දැකීමට ලක්ව ඇති අතර එම මාරක පර්යේෂණය සීමා කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය 2014 වසරේ දී කටයුතු කළේය. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සීමා පනවීමෙන් පසු නව පර්යේෂණ සැලැස්මක් නිකුත් කරමින් ජපානය කියා සිටියේ සතුන් අල්ලා ගැනීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම ඇන්ටාක්ටික් කලාපයේ පරිසර පද්ධතිය වටහා ගැනීමට විද්‍යාත්මක වශයෙන් අතිශය වැදගත්වන බවය.

නව අදහස දක්වන්න