නෙළුම් කුළුණේ සෝපානයෙන් වැටී කම්කරුවෙක් මිය යයි | දිනමිණ


 

නෙළුම් කුළුණේ සෝපානයෙන් වැටී කම්කරුවෙක් මිය යයි

කොළඹ ඉදිවෙමින් පවතින නෙළුම් කළුණේ විදුලි සෝපානයකින් වැටී පුද්ගලයෙකු මියගොස් ඇත.

මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ නෙළුම් කුළුණෙහි ඉදිරිකිරීම් කටයුතු කරමින් සිටි යාපනය ප්‍රදේශයේ පදිංචි කම්කරුවෙක් බව වාර්තාවේ.

නව අදහස දක්වන්න