ප්‍රදේශ රැසකට විදුලිය බිඳ වැටීම තවදුරටත් | දිනමිණ


 

ප්‍රදේශ රැසකට විදුලිය බිඳ වැටීම තවදුරටත්

ප්‍රදේශ කිහිපයකට තවදුරටත් විදුලි බලය බිද වැටී ඇතැයි වාර්තාවේ.

ඒ නව ලක්ෂපාන සිට බලංගොඩ ග්‍රීඩ් උපපොල වෙත විදුලිය බෙදාහරින සම්ප්රේපෂණ රැහැන් දෙකක සිදුවූ බිද වැටීමක් හේතුවෙන්.

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය සදහන් කළේ ඊයේ (09) රාත්‍රී 09.00ට පමණ සිදුවු බිඳ වැටීම යථා තත්ත්වයට පත් කරමින් පවතින බවයි.

නව අදහස දක්වන්න