පස් කඳු තල්ලුවී සිදුවන නායට පිළියම් | දිනමිණ

පස් කඳු තල්ලුවී සිදුවන නායට පිළියම්

බදුල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කළුපහණ සිට හල්දුම්මුල්ල, බෙරගල, බත්ගංගොඩ, හපුතලේ යන් ස්ථානයන්හි පස්කඳු හා විශාල ප්‍රමාණයේ ගල් ඉහළ බෑවුමේ සිට තල්ලු‍වෙමින් ප්‍රධාන මාර්ගය කර පැමිණීම වැසි දිනයන්හි දැකිය හැකි සුලබ දසුන්ය. මෙසේ මෙම පස් කඳු තල්ලුවී මාර්ගයට පැමිණිම වළක්වමින් යම්යම් පියවර ගෙන තිබෙනු දැකිය හැකිය. නිරන්තර සෝදා යාමට ලක්වෙන හල්දුම්මුල්ල කළුපහන හල්පේ ප්‍රදේශයේ කොන්ක්‍රීට් ආස්තරණයක් යොදමින් එම තල්ලුවීමයාම වළකාලමින් කටයුතු කර තිබෙන අතර එම කටයුතු හල්පේ ප්‍රදේශයේ අවසන් අදියරේ පවතින අයුරුයි මේ.

ඡායාරූපය - බෙලිහුල්ඔය සමූහ සමන්තා කංකානම්ගේ


නව අදහස දක්වන්න