සෞදියේ කාන්තාවන්ටත් ලයිසන් | දිනමිණ

සෞදියේ කාන්තාවන්ටත් ලයිසන්

මුල්ම රියදුරු බලපත්‍රය ෆින්ලන්තයේ කාන්තාවකට

සෞදි අරාබියේ කාන්තාවන්ට රිය පැදවීම සඳහා බලපත්‍ර ලබාදීමේ නව වැඩපිළිවෙළ යටතේ රියැදුරු බලපත්‍රය හිමි කර ගත් ප්‍රථම විදෙස් කාන්තාව වීමේ අවස්ථාව ෆින්ලන්ත කාන්තාවකට හිමි ‍වී තිබේ. සෞදියේ බ්ලූ අබයා වෙබ් අඩවියක් සංස්කරණය කරන ඇය යුරෝපීය ජාතිකයකු වන ලෝරා අල්හෝය.

එරට කාන්තාවන් හා සමානවම විදෙස් කාන්තාවන්ට රියැදුරු බලපත් ලබාදීම ද සිදු වන බව ඇය සඳහන් කරයි. සෞදියේ රියැදුරු බලපත් ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් සැපිරූ කාන්තාවන් හට මේ දින වල ඒවා ලබා දෙන අතර ඔවුන්ට එළැඹෙන 24 වැනිදා සිට රිය පැදවීමේ නිල අවසරය හිමි වනු ඇත.


නව අදහස දක්වන්න