කළුතර වෙල්ලත-නෑබඩ මාර්ගයේ ස්ථාන රැසක මරු කපොලු | දිනමිණ

කළුතර වෙල්ලත-නෑබඩ මාර්ගයේ ස්ථාන රැසක මරු කපොලු

කළුතර සිට වෙල්ලත හරහා නෑබඩ දක්වා වන මාර්ගයේ බොහෝ ස්ථාන අනතුරුදායක බවින් යුක්ත බව ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමේදී පැහැදිලි විය.

මෙම මාර්ගයේ ශ්‍රීලංගම හා පෞද්ගලික බස්රථ මෙන්ම කළුගල්ගෙන යන ටිපර්රථද ගමන් කරති.

රබර්, තේ හා කටුපොල් වගාවන් ආශ්‍රිත මෙම මාර්ගයේ ඒ හා සම්බන්ධ ලොරි හා වෙනත් වාහනද ගමන් කරයි.

බස්, ලොරි, ටිපර්රථ වැනි විශාල වාහන දෙකක් එකවර මාරුවිය නොහැකි වී ඇත්තේ මාර්ගය ඉතාම පටුබවින් යුක්ත වීම නිසාය. වංගු හා බෑවුම් සහිත මෙම මාර්ගයේ පවතින පටුබව නිසාම ටිපර්රථ පහළට පෙරළීම හා වාහන එකිනෙක ගැටීම වැනි අනතුරු කීපයක්ද සිදුව තිබේ.

මාර්ගයේ පටු බවට අමතරව බොහෝ ස්ථාන වළවල් සහිත බවින් යුක්ත වන අතර එක් ස්ථානයක මාර්ගය මධ්‍යයේ පෙර පාලමක් තිබූ ස්ථානයක බෝක්කුවක් වල්බිහිවී වැසී ගොස් තිබේ.

මෙම ස්ථානයෙන් වාහන ගමන් කිරීමේදී ඉතාම අනතුරුදායක බවටද පත්ව ඇත.

කළුතර සිට වෙල්ලත හරහා නෑබඩ දක්වා වන මෙම මාර්ගයේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව වගකිවයුත්තන්ගේ ඉක්මන් අවධානය යොමු වීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්වේ.

නාගොඩ විශේෂ එන්. විජේරත්න සහ මතුගම මධ්‍යම නිමල් වීරසේන
ඡායාරූපය - නාගොඩ විශේෂ

 


නව අදහස දක්වන්න