මුන්දලම කළපුවේ හොරෙන් එළු ලක්ෂ 3ක තංගුස් දැල් ගලවයි | දිනමිණ

මුන්දලම කළපුවේ හොරෙන් එළු ලක්ෂ 3ක තංගුස් දැල් ගලවයි

මුන්දලම කළපුවේ, ධීවර කටයුතු සඳහා එළා තිබූ නීතිවිරෝධී තංගුස් දැල් කට්ටල පහක්, ධීවර හා ජලජ

සම්පත් දෙපාර්තුමේන්තුවේ පුත්තලම කාර්යාලය මඟින් ඉකුත්දා හවස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ලක්ෂ තුනකට ආසන්න වටිනාකමකින් යුතු, මෙම දැල්වල හිමිකාර ධීවරයන් එම අවස්ථාවේ එහි සිට නැත. මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ සහකාර ධීවර අධ්‍යක්ෂ සරත් චන්ද්‍රනායක මහතා පැවසුවේ, තංගුස් දැල් මගින් කළපු පරිසර පද්ධතියටත්, මසුන්ටත්, විශාල හානියක් සිදුවන බවය.

මේ නිසා 1996 අංක දෙක දරන ධීවර පනතින්, තංගුස් දැල් භාවිතය, සන්තකයේ තබා ගැනීම සහ අලෙවිය සපුරා තහනම් කොටඇති බව ය. මෙම දැල් කට්ටල උසාවියට ඉදිරිපත් කොට විනාශ කිරීමට නියමිතය. පුත්තලම සහකාර ධීවර අධ්‍යක්ෂ සරත් චන්ද්‍රනායක මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන්, සංවර්ධන නිලධාරී සුසන්ත පෙරේරා, මංගලඑළිය ධීවර නිලධාරී තාරක නදීශාන් මහත්වරුන් වැටලීම සිදු කොට ඇත.

සටහන හා ඡායාරූපය- කල්පිටිය සමූහ

 


නව අදහස දක්වන්න